Spočítajte si

Spočítajte si výšku splátok na Vaše vysnívané vozidlo

Typ kalkulácie Typ kalkulácieMomentálne je kalkulácia dostupná len na produkty pre právnicke osoby. Pokiaľ ste súkromná osoba, pre výpočet kalkulácie kontaktujte svojho autorizovaného predajcu koncernu Volkswagen.
Typ vozidla Typ vozidlaVyberte si medzi osobným alebo úžitkovým vozidlom.
Multikalkulácia

Pre viac informácií ku kalkulácií stlačte tlačidlo „Multikalkulácia“, ktorá vám poskytne detailné informácie o splátke a poistení.

Táto kalkulácia je len informatívna, nezáväzná a zahŕňa komplexné značkové poistenie. Konkrétna ponuka závisí od posúdenia schopnosti klienta splácať spotrebiteľský úver a prípustnosti konkrétnej kombinácie klientom zvolených parametrov spotrebiteľského úveru vzhľadom na ustanovenia spotrebiteľského práva.*

Poistenie - poistné produkty sú sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO 35 835 583, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26476/B, zapísaná v registri finančných agentov NBS pod č. 159100 pre sektor poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent nevýhradnej povahy na základe zmlúv s viacerými poisťovňami.

Informácia sa vzťahuje len pre súkromné osoby.