Nezáväzná kalkulácia vozidla operatívneho lízingu

Nezáväzná kalkulácia vozidla operatívneho lízingu

Na základe doplnenia údajov a odoslaním dotazníka vám pripravíme požadovanú kalkuláciu, ktorú zašleme na vami uvedenú mailovú adresu. Táto kalkulácia má informatívny charakter a vzťahuje sa na právnicke osoby a živnostníkov.


Údaje o klientovi:

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.

Údaje o vozidle:

(prostredníctvom OL sa dá financovať len nové vozidlo)

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.

(len v prípade, ak Vám cenovú ponuku vyhotovil predajca a stanovil Vám zľavu.)

Toto pole je povinné.

Údaje o nájme a službách:

Mesačné nájomné obsahuje povinne: amortizácia, úrok, poninné zmluvné poistenie-základný limit krytia, havarijné poistenie, cestná daň, spracovateľský poplatok.

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.

(počet km počas doby trvania lízingu nesmie prekročiť 200 000 km)

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.

Poistná suma/1sedadlo

Toto pole je povinné.

Poistná suma/1sedadlo

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.